Kontaktuppgifter

Post & besöksadress:
Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f.
Saloviusvägen 3
02400 Kyrkslätt

tfn: 09 2963830
webb: www.knuf.fi

Medarbetare:
Lotta Lindström

Jenny Paajes

Kitty Åberg

Annika Sjöblom

Michaela Högnabba

Heidi Östling