Kyrkslättnejdens ungdomsförening KNUF r.f. fungerar som paraplyorganisation för tio ungdomsföreningar.

Knuf kan stödja sina medlemsföreningar på olika sätt, bland annat genom att ge information om vilka understöd som finns att söka för föreningar samt ge råd och hjälp i hur det görs helt praktiskt. Fortbildningar i exemplevis mötesteknik eller ledarskapsutbildningar för klubbledare kan också ordnas vid behov. Föreningarna kan vända sig till förbundet då de har någon uttrycklig önskan eller behov av råd, bland annat vid behov av juridisk rådgivning. Då kan förbundert hjälpa dem vidare till rätt instans.

Knuf leds av en styrelse, bestående av representanter ur medlemsföreningarna. Styrelsen har fattat beslut om att öppna ett informations- och kulturcenter på orten. Det skedde år 2000 då Luckan Kyrkslätt slog upp sina dörrar. Luckan gynnar främst barn och unga genom kulturupplevelser och fritidsverksamhet.
Styrelsen fungerar som arbetsgivare för personalen som jobbar i Luckan, innefattande åtminstone en verksamhetsledare och kontorsansvarig, samt då det finns resurser för det även projektanställda för de olika verksamheterna: Barnkultur, Unginfo och Integration. Knuf:s styrelsemöten fungerar som ett forum där föreningarna får hjälp och stöd av varandra, samtidigt som den tar ställning till Luckans verksamhetspalett.

I Luckan kan föreningarna informera om egna evenemang och hålla möten gratis. De får också synlighet i den av Knuf producerade svenska tidningssidan Kyrkslätts nyheter, samt på förbundets webbplats och i dess kanaler på sociala medier. Medlemsföreningarna kan anlita Knuf att utföra deras bokföring till ett humant pris. KNUF får sälja förmånliga bokföringstjänster åt sina medlemsföreningar, men inte till andra föreningar i Kyrkslätt.

 

Luckans öppettider:

Vardagar: 9-16, lördagar: 11-14, söndagar: stängt

Sommaröppet, vardagar: 9-16, lördagar: stängt

 

För evenemang, kolla länken nedan:

Besök: 

Ungdomsakademin Luckan i Kyrkslätt erbjuder utöver evenemang individuell handledning och rådgivning i frågor som berör ungas studier, arbete och fritid. Om du vill ha handledning kan du höra av dig per telefon eller e-mail för att boka en tid så vi kan träffas. Du kan också titta in på Luckan i Kyrkslätt på Saloviusvägen 3 för en pratstund eller ta med dig dina vänner för att umgås.

För mera information om evenemang och handledning kontakta ungdomsinformatören Marina Karjanlahti: marina.karjanlahti@luckan.fi, 09 2963830.